vece

U velikoj Sali SO Vrnjačka Banja održana je 18. redovna sednica opštinskog veća . Pred članovima veća našlo se 14 tačaka i 4 tačke dopune. Usvojena je odluka o sprovodjenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP“Novi Autoprevoz“ zatim su članovi veća upoznati sa zahtevom za dostavljanje godišnjeg izveštaja predsednika opštine i opštinskog veća. Članovi veća usvojili su predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o planu opšteg rasporeda za postavljanje montažnih objekata.
Data je saglasnost i na finansijske planove OŠ“Bane Milenković“ Novo Selo i OŠ“Mladost“ Vrnjci.