slika KZM vrnjacka banja

Kancelarija za mlade kako u ostalim gradovima tako i u Vrnjačkoj Banji pšredstavlja svojevrstan lokalni servis mladih a sa ciljem da im se obezbedi što bolji i kvalitetniji život. Aktivnosti koje KZM Vrnjačka Banja sprovodi a sa pomenutim ciljem su brojne i konstantne. U tom cilju osnovana je Nacionalna asocijacija za mlade. Sastanak je održan u Kragujevcu a, svakako da je prisustvovala i koordinatorka KZM iz Vrnjačke Banje. Trenutno su aktivnosti usmerene ka unapredjenju nacionalne asocijacije.