Zamenik predsednika putovao u Makedoniju

Delegacija Vrnjačke Banje na čelu sa zamenikjom predsednika Andrijom Boćaninom boravila je u makedonskoj opštini Karpoš. Zamenik predsednika tom prilikom potpisao je sa rukovodstvom te opštine, Protokol o saradnji. Tim činom opština Karpoš i opština Vrnjačka Banja su postale bratske opštine.
Protokol o saradnji podrazumeva realizaciju projekata koji su od obostranog interesa u oblasti kulture, turizma, sporta , privrede i drugih grana.