vrnjacka banja nadmetanje za tezge

Javno nadmetanje koje je bilo zakazano za 12.11.2012. godine, u Velikoj sali SO, sa početkom u 12 časova, po Oglasu o javnom nadmetanju za davanje u zakup površina javne namene radi postavljanja montažnih objekata i opreme br. 350- 222/12 od 31.10.2012. godine,i to za postavljanje tezge br.22. na lokaciji „Srbija“ za prodaju ručnih radova, umetničkih slika, suvenira, bižuterije, održaće se 13.11.2012.godine, u Velikoj sali SO, sa početkom u 12 časova. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se najdalje do 13.11.2012. godine do 11 sati, naslovljene na: Služba za poslove Predsednika opštine i Opštiskog veća Opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja – Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja.
Za sve informacije u vezi ovog oglasa, zainteresovani se mogu obavestiti na tel. 611-302, 611-303, osoba za kontakt: član Komisije, Desa Vukotić.