slika tezge u banjiVelika sala SO Vrnjačka Banja bila je juče mesto održavanja javne rasprave o postavljanju montažnih objekata a na osnovu Odluke Odeljenja za planiranje i izgradnju Opštine Vrnjačka Banja. Naime ovo odeljenje sačinilo je nacrt Plana opšteg rasporeda mesta za postavljanje montažnih objekata i opreme na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.

U cilju sveobuhvatnog razmatranja Plana juče su svi zainteresovai bili u prilici da prisustvuju javnoj raspravi i da u njoj aktivno učestvuju. Do juče su svi gradjani mogli i da dostave sve eventualne predloge, sugestije i primedbe.