sveti jovanDanas se u Srbiji slavi slava Sveti Jovan Krstitelj odnosno Sabor Svetog Jovana Preteče, proroka koji je najavio dolazak Isusa Hrista i krstio ga u reci Jordan. Sveti Jovan Krstitelj Preteča se u hrišćanstvu smatra poslednjim od proroka koji su najavljivali dolazak spasitelja, a i jedini koji ga je video. Rođen je pola godine pre Isusa Hrista (7. jul, Ivandan). Svoje detinstvo i ranu mladost proveo je u pobožnom domu svojih starih roditelja. Sv. Jovan živeo je u judejskoj pustinji gde je postio I bio u danonoćnom molitvenom dodiru s Bogom i vršio je svoje duhovno pripremanje эa veliki эadatak Preteče Mesijinog. Pozivao je ljude da se pokaju, jer se približilo carstvo nebesko. Mnogo naroda je dolazilo da ga sluša, i kada bi čuli šta on govori bilo bi im žao što su Boga vređali i kajali su se.Pokajnike bi sveti Jovan krstio u reci Jordan. Videvši Isusa, Jovan reče: “ti treba mene da krstiš, a ti dolaziš meni?”, tada mu Isus odgovori: “pusti sada, jer tako treba da ispunimo svu pravednost”. Posle ovoga Jovan pristade da krsti Isusa, potopi ga u reku i krsti. A u trenutku, u kome je Isus po iэvršenom krštenju izlazio iz vode, nebo se otvorilo i Duh Sveti u obliku goluba-simbola čistote, bezezlenosti i svetosti- lebdeo je nad Njim, i čula se gromoglasna reč Vožija:“Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji“.Sveti Jovan Preteča završio je svoj ovozemaljski život tako što mu je, na zahtev zle carice Irodijade, odsečena glava. Sveti Jovan proslavlja se nekoliko puta u godini, no najviše svečara ima 20. januara. Među ličnostima jevanđelskim, koje okružavaju Spasitelja, ličnost Jovana Krstitelja zauzima sasvim zasebno mesto, kako po načinu svoga dolaska u svet, tako i po načinu života u svetu, i po ulozi krštavanja ljudi za pokajanje i krštenja Mesije, i tako najzad po svome tragičnom izlasku iz ovog života.
Srpska pravoslavna crkva slavi ga 20. januara po gregorijanskom kalendaru.