poplave

Donacije u vidu vode, hrane (konzerve), ćebadi, sredstava za ličnu higijenu i drugih neophodnih sredstva za prvu pomoć mogu se I danas predati u prostorijama CRVENOG KRSTA Vrnjačka Banja, ul. Kruševačka 17a.
Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 036/612-619.Crveni krst će danas raditi od 10 do 22 sata.