Opstina vrnjacka banja org

8. sednica SO Vrnjačka Banja biće održana u utorak 30.aprila. Na dnevnom redu je 8 tačaka. Odbornici lokalnog parlamenta najpre će imenovati Nadzorni odbor JP za prevoz putnmikas i transport robe „Novi Autoprevoz“ Vrnjačka Banja. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda biće Ivan Radović, predsednik Odborničke grupe SNS. Odbornici će razmatrati Odluku o vodovodu i kanalizaciji zatim Odluku o izmenama i dopunama Plana opšteg rasporeda mesta za postavljanje montažnih objerkata i opreme na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Na dnevnom redu je i davanje saglasnosti na Odluku UO JP “Beli Izvor“ a vezano za utvrdjivanje cena vode i kanalizacije, cene vode za posebne namene proizvodnje bezalkoholnih pića sa izvora , zatim o utvrdjivanju cena usluga iznošenja smeća, pogrebnih usluga. Na dnevnom redu je i izveštaj o radu Odbora za poljoprivredu i selo zatim davanje ssaglasnosti na Statut JP za prevoz putnika „Novi Autoprevoz“.
Na kraju dnevnog reda je tačka izbori i imenovanja.